Winnica Rodziny Steców położona jest malowniczo na południowo-zachodnim stoku wzniesienia Furmaniec w Tuchowie. Można stąd podziwiać panoramę od Beskidu Niskiego po Beskid Wyspowy oraz Pasmo Brzanki, Masyw Wału i Lubinki. W okolicy przebiegają szlaki turystyki rowerowej i pieszej.
Wzniesienie to słynie z częstej możliwości podziwiania widoku Tatr. Północną częścią winnica graniczy z wielkim kompleksem lasów państwowych, który jest naturalną kurtyną chroniącą winnicę przed wiatrem północnym.

To właśnie lokalizacja winnicy jest jest największym atutem – wspaniały, unikalny mikroklimat i położenie w najcieplejszym miejscu Polski.

Winnica położona jest w pięknym, malowniczym i kameralnym miasteczku – Tuchowie, około 13 kilometrów na południe od Tarnowa, który jest nazywany polskim biegunem ciepła. Jak podaje geolog i geograf, Franciszek Pulit, polski biegun ciepła jest to wyspa termiczna, która posiada najwyższą średnią temperaturę powietrza (8 – 9ºC w skali rocznej). Tutaj jest najdłuższe w Polsce termiczne lato (114 dni). Jest to liczba dni z temperaturą średniodobową powyżej 15ºC, najdłuższym w Polsce okresem wegetacyjnym, który wynosi 225-230 dni. Najwięcej dni bezchmurnych w ciągu roku w Polsce też jest tutaj (55). Dlatego krzewy winorośli dostają największą ilość energii słonecznej w Polsce, która wynosi 62,5 kilokalorii na 1cm² powierzchni, oraz największą ilość dni bezwietrznych 30% w skali rocznej. Oprócz położenia geograficznego o takich warunkach termicznych decydują też przeważające ciepłe wiatry z kierunków południowych i zachodnich, a zwłaszcza suchy wiatr halny, który powoduje podwyższenie temperatury powietrza, powstawanie posuch, zimą szybki zanik pokrywy śnieżnej, a jesienią przyspiesza przewietrzanie, osuszanie i dojrzewanie winogron.

Winnica została założona przez Rafała Steca pod nadzorem i według projektu Romana Myśliwca, prekursora polskiego winiarstwa, nazywanego „Polskim Bachusem”, który za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju winiarstwa w Polsce odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Winnica Rodziny Steców to obecnie nasadzenia o powierzchni około 3 ha wchodzące w skład specjalistycznego gospodarstwa rolnego o powierzchni około 20 ha. W przyszłości planowane są kolejne nasadzenia. Na winnicy występuje zróżnicowany rodzaj gleb z przewagą klasy IV i V, w której występują piaskowce, łupki i margle. Południowa część winnicy to pas osadów kredowych oraz osady z okresu paleoceńskiego, głównie piaskowce istebniańskie.

Obecnie na winnicy uprawiane są następujące odmiany winorośli: Seyval Blanc, Aurora, Bianca, Hibernal, Jutrzenka, Muskat Odesskij, Sibera, Solaris, Swenson Red, Rondo, Regent, Marechal Foch, Leon Millot, Bolero, Muscaris, Johaniter, Cabernet Cortis, Sabrevois , Prairie Star, oraz deserowe. Winorośl posadzona jest w ten sposób, aby od godzin porannych, aż po wieczór otrzymywała maksymalną dawkę promieni słonecznych. Maksymalna ilość krzewów na 1 ha to 3 500 sadzonek, które są sadzone w rzędach 2m x 1m, 2,5m x 1m i 3m x 1m. Dzięki takim nasadzeniom nasze krzewy winorośli otrzymują maksymalną możliwą dawkę promieni słonecznych.

Pasją do winiarstwa Rafał Stec zaraził syna Michała, któremu przekazał część gospodarstwa i winnicy. Marzeniem Rafała i Agnieszki Steców jest założenie grupy producenckiej pod nazwą „Winnice Rodziny Steców” w skład, której wchodziłyby winnice Rafała i Agnieszki oraz ich synów Michała, Kacpra i Bartosza. Rafał i Michał Stecowie są członkami Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy.